درباره ما

شرکت فرا دانش سپهر خلیج فارس

earth1

 

شرکت فرادانش سپهر خلیج فارس با فعالیت در حوزه برق، الکترونیک، کنترل و هوشمند سازی با تمرکز بر طراحی و ساخت سیستم های سروو و تجهیزات آزمایشگاهی از پاییز ۹۳ با پذیرش در مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس بوشهر و بهره گیری از نیروهای توانمند و مبتکر اقدام به طراحی نسل جدید سامانه کمک آموزشی سطح شیب دار هوشمند و روباتیک نموده است.